Úspešné projekty realizované SOPKA‚

Úspešné projekty realizované SOPKA‚ n.o.

Rok Názov Donor Grant Spoluúčasť Iní sponzori Hodnota projektu
2008 Rekonštrukcia bežeckej dráhy a výstavba detského ihriska Karpatská nadácia 100 000,- Sk 20 000,- Sk   120 000,- Sk
2008 Regionálne detské bežecké preteky Nadácia Konto Orange 68 763,- Sk 9 550,90 Sk   69 718,90 Sk
2012 Mama, otec, poďte so mnou behať - Organizovanie bežeckých súťaží pre det Košického a Prešovského kraja Karpatská nadácia 450,- € 250,- €   700,- €
2013 Vybudovanie relaxačného chodníka Nadácia Orange 2 300,- € 772,75 € 1 384,11 € 4456,86 €
2019 Vonkajšie cvičisko Karpatská nadácia 2 122,- € 1 201,30 €   3323,30
2019 Atletika pre všetkých prístupná Karpatská nadácia 5 000,- € 1 500,- € 2608,75 € 9 108,75
2021 Atletika pre všetkých - Okresná súťaž pre žiakov ZŠ okresu Košice - okolie Nadácia TV Markíza 1 250,- € 1 250,- €   2 500,- €

Atletické plochy a náradia pri ZŠ Seňa

             Od vzniku atletickej škôlky pri ZŠ Seňa sa upravili atletické a športové plochy ako napríklad: 250 m bežecká štvor-dráha sa zrekonštruovala (doplnila sa antuka), upravilo sa rozbežisko a doskočisko pre skok do diaľky, upravila sa plocha pre vrch guľou. Svoj pomocne sa vyrobili prekážky pre beh cez prekážky (40 ks). Zakúpili sa: oštepy (9 ks), atletická súprava pre MŠ Seňa a ďalšie športové pomôcky pre 1. stupeň ZŠ Seňa z prostriedkov získaných od SAZ pre aktívnych členov SAZ.

 


Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na WebLahko  |   Mapa stránok