Z činnosti
 

Správa o činnosti eRka Seňa za rok 2010

Činnosť na rok 2010 bola rozplánovaná po mesiacoch. Koordinátorom našej činnosti je stredisko eRka v Bratislave jednotlivé jeho sekcie a Oblastné centrum Košice do ktorého patríme. Dňa 4. januára 2011 koledníci Dobrej noviny zo Sene spoločne s koledníkmi z Krompách a Valašskej Belej koledovali Prezidentovi SR v prezidentskom paláci v Bratislave. V januári zhodnotili koledovanie za rok 2009. Vo februári sa uskutočnil karneval. Cez jarné prázdniny sa zorganizoval víkendový pobyt pre deti vo Vyšných Ružbachoch. Zapojili sa do biblických stretiek. V mesiaci máji po 6 ročnom koledovaní sa zúčastnili Misijnej púte detí v Levoči. Týždenná akcia v máji „Vypni telku zapni seba“ kolektív eRka posilnila, súťažili, športovali, zúčastňovali sa svätých omší a maľovali. Počas prázdninových mesiacov sa zúčastnili Letného tábora na Domaši v rekreačnom zariadení Dobrá zátoka pod názvom „ Radosť rozdávaním rastie“. Vedúci stretiek a animátori sa zúčastnili celoslovenského stretnutia erkárov v Ružomberku na sneme z príležitosti 20-tich narodenín. September nám otvoril ročnú tému „Miesto na zemi“. Októbrový detský čin pomoci bol spojený s celoštátnou dobrovoľníckou akciou 72 hodín bez kompromisu. Počas tejto akcie sa upravili priestory okolo kríža pred kostolom, obnovili sa nátery oplotenia ako aj dverí na zvonici, premaľovali sa kríže pred kostolom a na cintoríne. V novembri a decembri sa zapojili do adventných stretiek a nacvičovali kolednícky program Dobrej noviny. Koledovanie sa uskutočnilo 25. 12. 2010 – navštívili sme 46 rodín a vyzbierali 463.82 eur, ktoré pomôžu ľuďom v Afrike.

S programom sme vystúpili aj 26. 12. 2010 v kostole v Seni medzi svätými omšami, 28.12.2010 v domove sociálnych služieb v Košiciach - Barci.

Za rok 2010 pracovalo v kolektíve eRko 28 stálych členov, na akciách sa zúčastňovali aj iné deti a mládež.

 

 

Prvé začiatky eRka

   
 
AKCIA:  
ROK:
 
MIESTO:
 
ÚČASTNÍCI:
 
 
 AKCIA:  
ROK:
 
MIESTO:
 
ÚČASTNÍCI:
 
 
AKCIA:
 
ROK:  
MIESTO:
 
ÚČASTNÍCI:
 
                                                                    
AKCIA:
                                                                                                    
ROK:  
MIESTO:
 
ÚČASTNÍCI:
 
 
 
 
  AKCIA:      
AKCIA:
 
  ROK:  ROK:  
 
MIESTO:
MIESTO:
 
  ÚČASTNÍCI:
ÚČASTNÍCI:
 
 

            

Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na WebLahko  |   Mapa stránok