Z činnosti

 Klub žien „Babinec“

             Činnosť klubu žien „Babinec“ za rok 2010 sa hodnotí kladne. V priebehu roka členky klubu prispeli svojou prácou  na organizovaní podujatí obecným úradom. Priložili svoje šikovné ruky aj pri pečení kysnutých dobrôt. Pre eRko – Dobrá novina vyšili pekné ručníčky ako aj výšivku z príležitosti koledovanie u prezidenta SR. Členky Babinca sa stali aj členkami MO Csemadok  v roku 2010 sa zúčastnili súťaže, ktorá sa konala v Budapešti, kde obsadili krásne tretie miesto Toho času usilovne nacvičujú program na estrádu, ktorú každoročne organizuje MO Csemadok. Taktiež pomáhajú pri údržbe detského ihriska, zapojili sa do akcie 72 hodín bez kompromisu, kde upravili okrasnú plochu pred kostolom. Organizovali aj jednodňový zájazd do Maďarska kde prežili krásny deň na kúpalisku.

Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na WebLahko  |   Mapa stránok