História SOPKA‚ n.o.
V roku 2004 pri organizovaní Dňa deti pod názvom "Deň pohybu, zdravia a zábavy" niekoľko športovcov sa dohodlo, že by nebolo od veci založiť vlastný klub. Ako doplnok tréningu sme potrebovali posilňovňu aby sme mohli v zime rozvíjať silové cviky. Podmienkou na získanie priestorov bolo založenie organizácie. Rozhodovali sme sa medzi športovým klubom a inou možnosťou. Nakoniec na úradoch navrhli aby sme vytvorili neziskovú organizáciu. Nezisková organizácia potrebovala aj pomenovanie, tak sme hľadali slovo, ktoré by malo začiatočnú hlásku "S" ako Seňa a posledná hláska "A" ako aktivita. Po dlhom vyberaní sme dospeli k názvu SOPKA - Senianska oddychovo-pohybová kultúrna aktivita. Názov, cieľ a zámer sme už mali, bolo potrebné vytvoriť štatút, splniť všetky predpisy potrebné na zaregistrovanie na Krajskom úrade. Konečne 14. decembra sa podarila po niekoľkých pokusoch zaregistrovať našu neziskovú organizáciu SOPKA, n.o. Zakladateľmi boli: Štefan Šoltés, Bartolomej Ficzere, Jozef Hudák, Zoltán Molnár, Roman Kolivoško a Róbert Mako. Pri vzniku našej organizácie sme združovali tri kluby (bežecký, stolnotenisový a šachový) a štvrtý sme plánovali niečo ako Fitnes. Preto sme vytvorili aj také logo sopka obkolesená so znakmi týchto aktivít. Postupne sme sa rozširovali a menili. Toho času združujeme okrem už spomínaných aktivít ešte: klub žien "Babinec", eRko - krestianske hnutie mládeže a in-line. Aby sme mohli existovať potrebujeme aj finančné prostriedky. Finančné prostriedky, ktoré nam každoročne poskytuje Obecný úrad zo svojho rozpočtu je veľmi málo, preto využívame možnosť získavať 2% z daní. Tieto financie sa snažíme tak zadeliť aby sme mohli rozvíjať svoju činnosť. Sme vďační každému, kto nám aj prostrtedníctvom 2% z daní pomáha, všetky tieto prostriedky sa využívaju na rozvoj aktivít detí a mládeže. Ďakujeme.
 

Prehľad príjmov od vzniku SOPKA, n.o.

ROK Obec 2% Projekty SAZ Sponzori FNPŠ IWAT SPOLU
2004         152,70     152,70
2005 497,91             497,91
2006 497,91 1 138,92           1 636,83
2007 448,12 2 447,22           2 895,34
2008 663,88 3 974,01 5 842,13         10 480,02
2009 411,00 3 252,44     100,00     3 763,44
2010 526,00 6 665,05           7 191,05
2011 600,00 10 965,68           11 565,68
2012 700,00 5 636,46 450,00         6 786,46
2013 630,00 3 963,93 2 300,00   200,00     7 093,93
2014 1 000,00 3 123,32           4 123,32
2015 1 000,00 3 765,65           4 765,65
2016 2 500,00 4 015,91   1 319,00       7 834,91
2017 2 500,00 4 101,04   2 147,00       8 748,04
2018 1 500,00 3 921,94   3 592,00 45,00     9 058,94
2019 3 400,00   7 122,00 3 708,09 119,78     14 349,87
2020 2 250,00 2 951,11   2 867,00 84,00   240,00 8 392,11
2021   2 747,68 1250,00 2 906,00 27,99 1845,00 240,00 9 016,67
SPOLU 19 124,82 62 670,36 16 964,13 16 539,09 729,47 1845,00 480,00 118 352,87

 

 

Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na WebLahko  |   Mapa stránok