SOPKA
image
image

SOPKA, n.o

Senianska oddychovo pohybová kultúrna aktivita 
Hlavná ulica 148, 044 58 Seňa
IČO: 35581336, DIČ: 2021915698, IBAN: SK06 0900 0000 0004 4612 0840
Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť, čo sa nám páči, ale nachádzať zaľúbenie v tom, čo robíme.
Thomas Alva Edison
 
 
 
 
2 %
 
Ďakujeme všetkým, ktorí ste darovali minulé roky našej organizácií 2 % zo svojích daní
Opätovne sme registrovaní aj na rok 2021, ktorí si myslíte, že Vaše 2% z daní cez nás sú investované na správnu vec tak neváhajte a zas nám ich venujte. 
 
Tieto financie sa využívajú prevažne na voľnočasové aktivity: detí, mládeže a seniorov.
 
Za rok 2020 naša organizácia získala z Vašich 2% daní 2951,11€, ktoré sa rozdelili nasledovne:
MŠ Seňa -                  600,- €
Nezábudkovo -          200,- €
eRko -                       550,- €
Atl. krúžok -             550,- €
Bež. klub -                550,- €
In-line -                    200,- €
SOPKA, n.o. -           301,11€
       ĎAKUJEME !!!
     Vyhlásenie na 2% na rok 2022 - TU     
                     
 
 
Plány na rok 2022

Toho roku by sme chceli pokračovať v týchto aktivitách, chceme upraviť a zrekonštruovať ďalšie plochy v areáli ZŠ a sprístupniť aj pre verejnosť.

 
 
 

 
 
Ak ste sa rozhodli aj toho roku podporiť niektoré z hore uvedených záujmových útvarov,
klubov alebo organizácií, môžete tak urobíť jednoducho:                 
1. požiadate zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení daní z príjmov                                          
2. vyplníte a vytlačíte Vyhlásenie na 2% a podpíšete                                                                     
3. tieto tlačivá spojíte a odovzdáte zástupcom niektorých útvarov  najneskoršie do 25.4.2022  
  
        
 
 
 
Návštevnosť:   |  Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na WebLahko  |   Mapa stránok