2019

Projekty na ktoré sme obdržali granty:

1. Projekt

Darcom                                            :Karpatská nadácia

Podporovateľom projektu   :USS Košice

Číslo projektu                              :136/2018/SPR

Názov projektu                           :Vonkajšie cvičisko

Cieľ projektu                              :Vybudovať bezpečné vonkajšie cvičicko na rozvíjanie pohybových aktivít a dosiahnuť vyššiu gramotnosť u detí a mládeže školy ako aj obce.

Hodnota Projektu                     :3500,- €

Výška grantu                              :2122,- €

Realizácia projektu                 :do 15.10.2019

 

2. Projekt

Darcom                                            :Karpatská nadácia

Podporovateľom projektu   :MAGNA

Číslo projektu                              :001/2019/MPR

Názov projektu                           :Atletika všetkým prístupná

Cieľ projektu                              :Rozšíriť cvičiská v areáli ZŠ Seňa o doskočisko pre skok o žrdi, ktoré by bolo ďalším spestrením atletiky pre deti, mládež a verejnosť.

Hodnota Projektu                     :8500,- €

Výška grantu                              :5000,- €

Realizácia projektu                 :do 18.10.2019

Fotogaléria: 

Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na WebLahko  |   Mapa stránok