SOPKA
image
image

SOPKA, n.o

Senianska oddychovo pohybová kultúrna aktivita 
Hlavná ulica 148, 044 58 Seňa
IČO: 35581336, DIČ: 2021915698, IBAN: SK06 0900 0000 0004 4612 0840
Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť, čo sa nám páči, ale nachádzať zaľúbenie v tom, čo robíme.
Thomas Alva Edison

Oznam pre rodičov detí, ktoré majú záujem reprezentovať našu organizáciu na bežeckých súťažiach zaradených do VMBL 2017

Organizácia uhradí cestovné náklady vo výške spotreby PHM za podmienok:

1. Preprava minimálne dvoch súťažiacich za SOPKA Seňa                                          

2. Vyplní doklad (Dohoda o ...) a doloží potrebné doklady a odovzdá na preplatenie

Dohoda o preplatení cestovných náhrad - auto vlastné (AUV)

Nadácie, ktoré nás podporili cez projekty

Rok Nadácia Projekt Výška podpory
Sk
2008 image

Rekonštrukcia bežeckej dráhy a výstavba detského ihriska

100 000 3 319,40
2008 image Regionálne detské bežecké súťaže 68 759 2 282,40
2012 VMBL - Mama, otec, poďte so mnou behať 13 557 450,00
2013 image Relaxačný chodník 69 290 2 300,00
    Spolu 251 605 8 351,80

Plány na rok 2017

Okrem zabehaných aktivít by sme chceli v priestoroch športového areálu opraviť zničené náradia na Detskom ihrisku. 

!!!
 
Ďakujeme všetkým, ktorí darovali aj toho roku našej organizácií 2 % zo svojích daní
Opätovne sme registrovaní aj na rok 2017, ktorí si myslíte, že Vaše 2% z daní cez nás sú investované na správnu vec tak neváhajte a zas nám ich venujte. 
 
Tieto financie sa využívajú na voľnočasové aktivity: detí, mládeže a seniorov.
Tu sú sumy poukázané za jednotlivé roky pre jednotlivé kluby.
 
 
  2013 2014 2015 2016

Babinec

191,19 €

49,94 € 0,00 € 0,00 €

Atletický krúžok - deti + VMBL

267,75 €

513,79 € 494,65 € 438,43 €

Bežecký klub - dospelí

452,32 €

344,14 € 366,63 € 483,18 €

eRko

478,53 €

671,23 € 988,70 € 761,38 €

Klub mladých

46,40 €

40,06 € 0,00 € 0,00 €

In - line

680,45 €

466,22 € 532,28 € 423,20 €

Materská škola

144,82 €

16,61 € 600,35 € 267,53 €

SOPKA, n.o.

1221,26 €

295,27 € 450,73 € 417,07 €

Základná škola

391,18 €

497,76 € 150,39 € 686,38 €
Motokros 89,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TJ Maratón Seňa 0,00 € 0,00 € 0,00 € 223,64 €
SOS 0,00 € 141,91 € 97,98 € 260,51 €
Hasiči KE 226,76 € 86,40 € 83,94 € 54,60 €

SPOLU

3 963,93 €

3 123,32 € 3 765,65 € 4015,91 €

 

Príjaté od občanov jednotlivých obcí

  2013 2014 2015 2016
Obec

Poukázaná

suma

Počet

občanov

Poukázaná

suma

Počet

občanov

Poukázaná

suma

Počet

občanov

Poukázaná

suma

Počet

občanov

Belža

5,53 €

1 0,00 € 0 22,22 € 1 0,00 € 0

Kechnec

297,22 €

14 364,86 € 13 322,24 € 10 325,45€ 11

Milhosť

49,39 €

2 13,92 € 1 19,83 € 1 16,33 € 1

Seňa

916,13 €

41 1 155,88 € 32 781,29 € 31 1139,78 € 45

SPOLU

1268,27 €

58 1 534,66 € 46 1 145,58 € 43 1481,56 € 57
 
 
ĎAKUJEME !!!
 
Vyhlásenie na 2% na rok 2017
Vyhlásenie na 2% - editovateľné
 
Ak ste sa rozhodli aj toho roku podporiť niektoré z hore uvedených záujmových útvarov,
klubov alebo organizácií, môžete tak urobíť jednoducho:                 
1. požiadate zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení daní z príjmov                                          
2. vyplníte a vytlačíte Vyhlásenie na 2% a podpíšete                                                                     
3. tieto tlačivá spojíte a odovzdáte zástupcom niektorých útvarov  najneskoršie do 25.4.2017   
        
 
 
Dokumenty k nahliadnutiu
 

 

TOPlist
Návštevnosť:   |  Tvorba webových stránok na PageRide.com  |   Mapa stránok